คลาส

คลาสออกกำลังกายเป็นกลุ่ม
คลาสต่างๆ ที่คัดสรรค์มาแล้วอย่างหลากหลาย จะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่จะลองการออกกำลังกายแบบใหม่ และเทคนิคใหม่ๆ ไปกับสมาชิกที่มีความชอบที่คล้ายกัน จัดการการออกกำลังกายไปกับคลาสต่างๆ ที่หลากหลาย แบ่งเป็นหลายระดับตามความต้องการ ดูรายละเอียดได้ตามตารางเวลาของแต่ละคลับ